Konkurrenceregler for fotoakrobaternes klubmesterskab

GENERELT

Fotoakrobaternes klubmesterskab er åbent for alle klubbens medlemmer.

Det primære formål med klubmesterskabet er, at medlemmet får gjort sine billeder helt færdige, og få vist dem frem og bedømt af en ekstern dommer.

At deltage er en god øvelse i, at få arbejdet i dybden med sine billeder, og få respons på dem. Deltagelse i fotoakrobaternes klubmesterskab er frivilligt.

Der afholdes fire konkurrencer om året, to i 1. halvår, og to i 2. halvår. Billederne afleveres til billedsekretæren, og seneste indleveringsfrist vil fremgå af aktivitetskalenderen på fotoakrobaternes website.

Klubmesterskabet består af følgende 4 konkurrencer:
• Papir 1
• Natur
• Papir 2
• Digital

KONKURRENCERNE

BILLEDAFLEVERING

Billederne afleveres til billedsekretæren, digitale billeder kan dog fremsendes til billedsekretæren pr. e-mail, og seneste indleveringsfrist vil fremgå af aktivitetskalenderen på fotoakrobaternes website.

Billederne skal afleveres i klublokalet. Den af billedsekretæren fastsatte frist er endelig. Dispensation fra den fastsatte indleveringsfrist kan kun gives af billedsekretæren.

Såfremt deltagelsen i en konkurrence ikke er tilstrækkelig stor, kan bestyrelsen tilbagekalde en konkurrence.

Det påhviler billedsekretæren, at føre protokol over alle indleverede billeder, og i denne påføres samtidig dommeres placeringer, tillige med point, diplomer og præmier.

Billeder, der ikke opfylder konkurrencebetingelserne, kan diskvalificeres af billedsekretæren.

I sidstnævnte tilfælde bør autor forsøges kontaktet forinden, for eventuelt at kunne give sin fortolkning af sin opgaveløsning.

DOMMEREN

Alle indleverede billeder vil blive kommenteret og bedømt af en dommer, uden tilknytning til fotoakrobaterne.

Dommeren rangerer billederne i den rækkefølge han/hun vurderer. De billeder der bliver rangeret som de 15 bedste, får tildelt følgende point:

Billede nr. 1 tildeles 16 point, billede nr. 2 tildeles 15 point, billede nr. 3 tildeles 14 point, osv. Billeder der bliver rangeret som nr. 16, 17, 18 osv., får tildelt 1 point.

Dommeren præsenterer og kommenterer billederne i rækkefølgen fra laveste til højeste rangering. En dommerkendelse er endelig, og kan ikke appelleres.

Vinderen af hver konkurrence tildeles et vinderdiplom. Dommeren kan herudover efter eget skøn tildele diplomer for særlige præstationer.

ØVRIGE BESTEMMELSER

Et billede der har opnået point, må aldrig anvendes igen i klubkonkurrencer, heller ikke i andre kategorier. Heraf undtaget er billeder, der har opnået point som en del af en serie. Disse må bruges igen som enkeltbillede.

Ligeledes må et enkelt billede der har opnået point, bruges igen som en del af en serie.

Medlemmet har ophavsretten til sine indleverede billeder, og bærer det juridiske ansvar for deres indhold.

Hvis et billede ikke må offentliggøres på internettet, skal dette være påført på papir-billeders bagside, og fremgå i digitale billedfilers navngivning.

ÅRETS KLUBMESTER

Det medlem der sammenlagt har opnået det højeste antal point efter de fire konkurrencer, kåres som årets klubmester.

Årets klubmester kåres i forbindelse med fotoakrobaternes årsafslutning.

Årets klubmester tildeles et diplom og Mogens Kallesø’s vandrepokal.

ÅRETS PORTRÆTFOTOGRAF

Der afholdes ikke en særskilt konkurrence i portrætbilleder, men det medlem der har opnået flest point for sine portrætbilleder afleveret i Papir 1 og papir 2, vil blive kåret som årets portræt-fotogaf.

Årets klubmester tildeles et diplom og Navn Navnesen’s vandrepokal.

Hvis flere medlemmer har opnået samme antal point, så vinder det medlem som flest gange er blevet bedst placeret i konkurrencerne.

Nærværende konkurrenceregler er gældende fra den 1. januar 2013